De VNG in 2020, een jaar als geen ander

Dit jaarverslag geeft een impressie van het historische coronajaar 2020. Veerkracht is het motto omdat gemeenten en de VNG hebben getoond dat ze snel kunnen inspelen op dringende vragen. In de tijdlijn en in de rubrieken Bedrijven en Mensenwerk vindt u de hoogtepunten en verhalen. 

Corona brengt de VNG veel extra werk. We ondersteunen gemeenten bij het uitvoeren van de coronamaatregelen die het kabinet neemt. Met het kabinet zijn er onderhandelingen over het compenseren van de kosten. Daarnaast staat er veel in het teken van de verkiezingen van 2021: samen met gemeenten werken we aan onze inzet voor betere financiën en betere bestuurlijke verhoudingen, noodzakelijke voorwaarden om onze rol te kunnen spelen in grote maatschappelijke opgaven.

Moeilijk jaar

De coronacrisis maakt 2020 tot een heel moeilijk jaar voor VNG Connect en VNG International. VNG Connect moet geplande fysieke congressen afgelasten of organiseren als online evenementen. Dit geldt ook voor trainingen. Het stilvallen van de bezoekerseconomie zet het bedrijfsresultaat sterk onder druk. Dit geldt ook voor VNG International. Voor medewerkers is het nauwelijks mogelijk te reizen. Het contact met plaatselijke kantoren van projecten en programma’s vindt online plaats. 

over-de-vng-P1070657.jpgFoto: Henri Kaper

Thuiswerken

De Willemshof, het kantoor van de VNG, wordt in de eerste lockdown gesloten en na verloop van tijd gedeeltelijk opengesteld, zij het met strikte regels. Thuiswerken is de norm. Het thuiswerken en het extra werk door corona hebben grote impact op de medewerkers. Met drie enquêtes houdt de afdeling HRM vinger aan de pols. Aan interne communicatie wordt extra aandacht besteed. Zo is de online ‘zeepkist’ een groot succes evenals het nieuwe sociale intranet. De ALV en de jaarlijkse Bestuurdersdag vinden online plaats, dit gaat vlekkeloos.


Eén VNG

De eerder ingezette ontwikkeling om te werken als één VNG-organisatie krijgt steeds meer vorm. Het inspelen op corona versterkt dit. Afdelingen weten elkaar blindelings te vinden. Of het gaat om snel acute vragen van gemeenten op te lossen, reacties te vragen op wetsvoorstellen of het in kaart brengen van extra kosten. De organisatie kan in wisselende teams razendsnel inspelen op actuele vraagstukken.


VNG-directie

In april treedt Leonard Geluk aan als directeur na het vertrek van Jantine Kriens. Hij begint in een volledig online werkende organisatie. ‘Het is niet gemakkelijk om verantwoordelijk te zijn in een organisatie waar je de mensen niet ziet; de echte informatie komt altijd in de kleine terloopse gesprekken,’ zegt hij. In de periode van kennismaken bezoekt Geluk tientallen gemeenten, deels fysiek en deels online.

Hugo Aalders vertrekt als directeur van VNG Realisatie. De zittende directeur beleid Informatiesamenleving, Nathan Ducastel, neemt zijn taken waar. Gedurende deze periode doet plaatsvervangend algemeen directeur, Pieter Jeroense, de beleidsthema’s lokale democratie en veiligheid.

​​​​​Foto lege knaapjes WillemshofFoto: Henri Kaper


Onze visie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. We zetten voor gemeenten relevante vraagstukken op de agenda en zetten de uitvoering in gemeenten centraal. De VNG is een lerende organisatie; we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren. We zijn trots op de bevlogenheid en de betrokkenheid van onze medewerkers. In het coronajaar 2020 blijkt – als nooit tevoren – hoe zij in staat zijn om snel en goed in te spelen op urgente vraagstukken. Wendbaar, dienstbaar en gericht op maatschappelijke meerwaarde.

De VNG heeft drie pijlers:

  • Behartigen van de belangen van gemeenten
  • Platformfunctie: gemeenten leren met en van elkaar
  • Ondersteunen van de uitvoering in gemeenten

Foto lege WillemshofFoto: Henri Kaper


Algemene Ledenvergadering (ALV)

Het betrekken van gemeenten, de leden, gaat in coronatijd anders dan normaal. De ALV en het Jaarcongres in juni kunnen niet doorgaan. In plaats daarvan is er een digitale ledenraadpleging in mei en juni over verenigingszaken, zoals de contributie. De ALV vindt online plaats op 25 september. Hier zijn onder meer de uitkomsten van de digitale ledenraadpleging bevestigd. Op 27 november houdt de VNG nog de jaarlijkse Bestuurdersdag, vanzelfsprekend ook online. De jaarlijkse Buitengewone Algemene Ledenvergadering, die normaal gesproken in november wordt gehouden samen met de Bestuurdersdag, wordt verplaatst naar 12 februari 2021.

Een videoverslag van de Bestuurdersdag vindt u op de website van de VNG.


Cijfers

244

gemeenten

244 gemeenten stemmen bij de ledenraadpleging in mei en juni.

310

stemgerechtigde vertegenwoordigers

310 stemgerechtigde vertegenwoordigers zijn aanwezig bij de ALV van 25 september, gepresenteerd vanuit de Willemshof door het VNG-bestuur en vooraf aangemelde insprekers.

358

deelnemers

358 mensen nemen deel via de openbare livestream.


Organogram


Bestuur en commissies

In 2020 worden drie nieuwe commissievoorzitters benoemd:

  • Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn, wordt benoemd als voorzitter van het College voor Arbeidszaken. Hij is opvolger van Roel Cazemier, burgemeester van Krimpenerwaard.
  • Ap Reinders, burgemeester van Stichtse Vecht, wordt benoemd als voorzitter van de Commissie Europa en Internationaal. Hij is opvolger van Annemarie Penn-Te Strake, burgemeester van Maastricht.
  • Harriët Tiemens, wethouder in Nijmegen, wordt benoemd als voorzitter van de Commissie Ruimte en Wonen en Mobiliteit. Ze is opvolger van Boudewijn Revis, voormalig wethouder in Den Haag.

Voorzitter VNG

Voorzitter Jan van Zanen van de VNG treedt op 1 juli aan als burgemeester van Den Haag, daarvoor was hij burgemeester in Utrecht. De wissel heeft geen gevolgen voor het voorzitterschap van de VNG. Van Zanen wordt in 2021 voor een nieuwe termijn benoemd door de leden.


Lees meer over de VNG op www.vng.nl.