VNG-Bedrijven

VNG-Bedrijven

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. We hebben als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Naast de vereniging vallen onder de VNG 5 bedrijven:

 

VNG Connect

Veerkracht. Het motto van dit jaarverslag is op VNG Connect misschien wel het allermeest van toepassing. Door corona bevroor de bezoekerseconomie. Razendsnel werden congressen en opleidingen digitaal georganiseerd. Financieel is het een zware klap. Maar er is ook goed nieuws: VNG Connect Trainees begeleidde in 2020 meer jong talent dan ooit.

Veerkracht

Wendelien Tönjann

Ondanks grote menselijke en zakelijke tegenslagen zijn we in staat gebleken om VNG Connect in the picture te houden en digitaal iets goeds neer te zetten. De veerkracht van het team is ongelooflijk.

Wendelien Tönjann, directeur VNG Connect

Oogstjaar liep anders

2020 had voor VNG Connect het oogstjaar moeten zijn, vertelt Tönjann. In de voorliggende periode was het bedrijf aan de hand van een nieuwe ambitie en strategie vernieuwd; de relatie met partners en opdrachtgevers was versterkt met de komst van een Advisory Board en nieuwe grote evenementen stonden op stapel. Bij VNG Trainees was het inhoudelijk programma doorontwikkeld en vernieuwd. En de Academie timmerde aan de weg met een herijking van de portfolio en uitbreiding van maatwerkproducten.

Nieuwe naam

De lancering van de naam VNG Connect (voorheen Congres- en Studiecentrum VNG) zou de kroon zijn op de professionalisering. Maar de feestelijke bijeenkomst moest door corona worden afgelast. Een voorbode van een extreem moeilijk jaar. ‘Het is een zwarte bladzijde in het bestaan van ons bedrijf’, zegt Tönjann. Het hele managementteam werd in het begin van de eerste golf getroffen door corona. Tegelijk moest het bedrijf alles op alles zetten om geplande congressen, evenementen en opleidingen te verzetten of online te organiseren.

Ongekende energie

‘De teams hebben dat met ongekende energie en veerkracht opgepakt. Ik ben daar trots op,’ zegt Tönjann. Zo kunnen grote jaarlijks terugkerende evenementen zoals de Dag van Zorg en Veiligheid en de Voor de Jeugd Dag digitaal plaatsvinden. Ook alle (incompany-)trainingen worden verplaatst of omgezet naar online trainingen, zodat een behoorlijk deel van het trainingsprogramma in het najaar digitaal wordt uitgevoerd. ‘Maar,’ zegt Tönjann, ‘de zakelijke opbrengst van de online bijeenkomsten zijn de helft minder, terwijl het meer werk is dan een fysieke bijeenkomst.’

Aantal trainees groeit

Ondertussen schakelen de trainees die bij VNG Connect in dienst zijn razendsnel over naar de nieuwe situatie. Ze doen hun opdrachten vanuit huis, volgen het traineeprogramma online en solliciteren voor nieuwe opdrachten. Met succes, want in 2020 groeit het gemiddeld aantal trainees van 40 naar 51. Ook het aantal opdrachten groeit met 27,5 procent.

Herstelplan

VNG Connect had een goede buffer. Toch was een herstelplan noodzakelijk om de toekomst van het bedrijf zeker te stellen. Een derde van de functies moest worden geschrapt, waarbij 13 mensen hun baan verliezen. Het is een aderlating. ‘We moeten afscheid nemen van zeer gewaardeerde collega’s, die zich met hart en ziel hebben ingezet. Dat doet ontzettend veel pijn in een team zo hecht als het onze.’

Marc Gerritsen, senior projectleider bij VNG Connect, vertelt in dit jaarverslag hoe hij de uitdagingen van 2020 aanging. Lees zijn interview in de rubriek Mensenwerk

Toekomstperspectief

VNG Connect stond in 2020 voor de ongekende uitdaging om alles digitaal te organiseren. Het werk ging door in hoger tempo dan normaal, maar de verdiensten van online congressen en opleidingen zijn minder. In 2021 krimpt de organisatie van 42 mensen naar 29. De verwachting is dat in 2021 evenementen en trainingen voornamelijk online plaatsvinden, net als het traineeprogramma. In het najaar is het hopelijk mogelijk om het traineeprogramma weer fysiek te kunnen uitvoeren.

Cijfers over VNG congressen

107

congressen, waarvan 99 digitaal

28

geannuleerd

40

webinars


Top 5 congressen

 1. Congres Aardgasvrije wijken (fysiek)
 2. Voor de Jeugd Dag 2020
 3. Webinars Cyber
 4. Dag van de Stad 2020
 5. Juridische 2-daagse

De Dag van Zorg en Veiligheid

Op maandag 29 juni was de door VNG Connect georganiseerde Dag van Zorg en Veiligheid. Een volledig digitaal congres van de ministeries van VWS, SZW en JenV. Ruim 1.200 mensen waren erbij als kijker of deelnemer in één van de digitale workshops.

Dag van de Stad

Lotte Jensen

By far het beste wat ik tot nu toe op digitaal vlak heb meegemaakt

Lotte Jensen, (filosoof, Neerlandica) over de Dag van de Stad

Deelnemers aan VNG congressen

Dag van de Stad

800

deelnemers (digitale) Dag van de Stad

7,7

is de gemiddelde waardering


Voor de Jeugd Dag

2.300

aanmeldingen

8,2

is de algehele beoordeling

51

programmaonderdelen en een digitale beursvloer


Dag van Zorg en Veiligheid

1.200

deelnemers

7,8

is de gemiddelde beoordeling

24

onderdelen


Cyber

1.194

deelnemers

11

cyberwebinars

1

overheidsbrede cyberoefening


Juridische 2-daagse

321

deelnemers

30

subsessies verspreid over 2 dagen

8

het gemiddelde voor de logistieke organisatie

De Voor de Jeugd Dag

De Voor de Jeugd Dag – volledig digitaal, maar wel vertrouwd vanuit de Westergasfabriek in Amsterdam – trekt meer deelnemers dan ooit.

VNG Jaarcongres ging niet door

Een dieptepunt van het coronajaar was het afgelasten van het VNG Jaarcongres, dat in 2020 zou plaatsvinden in de regio West-Friesland. Sinds de Tweede Wereldoorlog was het voor het eerst dat hét jaarlijkse evenement van het lokaal bestuur in Nederland niet plaatsvond. ‘Het was een heftige beslissing, juist in deze veelbewogen tijd was er veel behoefte aan ontmoeting. Het was ook een groot gemis voor de VNG. Het Jaarcongres is belangrijk voor de verbinding met de leden,’ zegt directeur Wendelien Tönjann van VNG Connect.

VNG Academie

230

dagen training (67 fysiek en 163 online)

256

trainingen zijn meermaals verplaatst

70

trainingen definitief geannuleerd 


Omslag naar online

Na een aarzelend begin omarmden opdrachtgevers het idee van online trainingen. Aanvankelijk werden veel trainingen uitgesteld. Na de zomer maakten opdrachtgevers de omslag. Vanaf augustus ging alles online. ‘We zijn als team bijzonder trots op de omslag die we met docenten en opdrachtgevers hebben gemaakt van fysiek naar online. Dit heeft – zeker in de maanden april en mei – veel energie gevraagd. Tegelijk is het een mooie ontdekkingstocht geweest. We zien aan de goede evaluaties dat we daarin zijn geslaagd,’  zegt interimmanager Dirk Jan Jonker van de VNG Academie.

Top 5 trainingen

 • Leergang ‘het maken van een Omgevingsplan’
 • 5-daagse MC De Strategische Financial
 • Rechtmatigheidsverantwoording, 
 • WNRA
 • WVGGZ
   

CEDEO erkend

VNG Connect Academie is al sinds juli 2012 in het bezit van het Cedeo keurmerk. Stichting Cedeo Bedrijfsopleidingen ondervroeg vorig jaar een representatief aantal opdrachtgevers en deelnemers aan trainingen van VNG Connect. Zij uiten hun klanttevredenheid met 98,1% voor open bedrijfsopleidingen en 93,3% voor maatwerk bedrijfsopleidingen.

VNG Naleving

Gemeenten ondersteunen bij toezicht en handhaving in het sociaal domein: dat is het werk van VNG Naleving.

Nieuwe naam

In april verandert de naam van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving in VNG Naleving. ‘Naleving’ geeft het doel van dit VNG-bedrijf weer: gemeenten ondersteunen en adviseren bij toezicht en handhaving, om fouten en misbruik te voorkomen. Zodat mensen krijgen waar ze recht op hebben en niet krijgen waar ze geen recht op hebben. VNG Naleving ondersteunt gemeenten om dit zo goed mogelijk te doen.

Meer informatie op de website van VNG Naleving.

Malafide zorgverleners aanpakken

Gemeenten verbeteren hun aanpak van zorgfraude dankzij de ondersteuning van VNG Naleving.

Routekaart en onderzoek

De aanpak van malafide zorgaanbieders is voor gemeenten een belangrijk speerpunt in het sociaal domein. VNG Naleving maakt in 2020 onder meer een routekaart die gemeenten helpt bij de aanpak van zorgfraude. Ook laat het een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren waarin de tactieken van malafide zorgverleners worden blootgelegd en suggesties worden gedaan voor een effectieve aanpak.

Noodopvang scholen en kinderopvang

Ingrid Hoogstrate

Gemeenten regelden samen met de branche in no time noodopvang voor kinderen. De VNG ondersteunde daarbij met communicatie, snelle afhandeling van vragen en afspraken met het rijk over richtlijnen en vergoeding van de kosten.

Ingrid Hoogstrate, directeur VNG Naleving

Twee dagen

Wanneer de scholen en kinderopvang in maart worden gesloten, wordt snel duidelijk dat er noodopvang nodig is voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen. Hoogstrate: ‘Het rijk vraagt de VNG om dit met gemeenten te organiseren. We pakken dit vanuit VNG Naleving op. Binnen twee dagen hebben we een coördinator bij elke gemeente en zetten we samen met hen en de kinderopvangbranche de noodopvang op.’ Ook maakt de VNG snel afspraken met het rijk voor een reële compensatie van de kosten voor gemeenten.

Fraude-aanpak: pleidooi voor de menselijke maat

De kindertoeslagaffaire, de kwestie van de ‘boodschappenfraude’ in Wijdemeren… in 2020 halen diverse gebeurtenissen het nieuws waardoor de harde aanpak van fraude onder vuur komt te liggen.

Niet met opzet

Veel fraude blijkt niet opzettelijk te gebeuren. Ook blijken inwoners die op een positieve manier worden benaderd, minder vaak te frauderen. Daarom zet VNG Naleving in op meer preventie. Het helpt gemeenten onder meer om met positieve communicatie het gedrag van inwoners te beïnvloeden en daarmee naleving te bevorderen.

Arbeidsmigranten

Abominabele huisvesting, slechte werkomstandigheden en mensen die dakloos worden omdat ze geen werk meer hebben…. de coronacrisis maakt de al langer bestaande problemen van arbeidsmigranten zichtbaar.

Ondersteuning bij aanpak

Emile Roemer zet met zijn Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten het onderwerp hoog op de bestuurlijke agenda. De VNG ontwikkelt in 2020 een plan om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van dit complexe probleem; een groep met bestuurders van verschillende gemeenten fungeert als bestuurlijk klankbord en aanjager. VNG Naleving coördineert dit. De uitvoering van het plan begint in 2021.

Thomas Zwiers van VNG Naleving zet zich VNG-breed in voor dit thema. Lees zijn verhaal in dit jaarverslag.

VNG Realisatie

VNG Realisatie werkt aan steeds betere ontwikkel- en uitvoeringsondersteuning op het raakvlak van maatschappelijke opgaven, dienstverlening, uitvoering en ICT. Ze doet dat voor alle gemeenten, met gemeenten, de beleidsdirecties van de VNG en maatschappelijke partners.

Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Uitvoering geven aan projecten en programma’s van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) is een belangrijk onderdeel van het werk van VNG Realisatie. Ook voert het projecten en programma’s uit met bijdragen vanuit de rijksoverheid, onder meer op het gebied van werk en inkomen.

Meer informatie op de website van VNG Realisatie.

‘Beleid en uitvoering horen bij elkaar’

Nathan Ducastel

Beleid en uitvoering horen veel meer bij elkaar dan we soms denken. In de trias politica wordt dat onderscheid zelfs niet gemaakt. Daarin is de uitvoerende macht één geheel, van kabinet tot gemeentelijk loket.

Nathan Ducastel, directeur VNG Realisatie

Samenwerking

Ducastel volgt in juni Hugo Aalders op als directeur van VNG Realisatie. Ducastel is tevens beleidsdirecteur Informatiesamenleving bij de VNG.
In 2020 werkt VNG Realisatie nauw samen met de collega’s van de VNG. Zoals bij de totstandkoming van de Tozo en de bundeling van initiatieven op het gebied van schuldhulpverlening.

Resultaten GGU in 2020

VNG Realisatie voert een groot aantal projecten en programma’s uit van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). In 2020 wordt een aantal belangrijke mijlpalen behaald. Zoals het vaststellen van standaarden voor de uitwisseling van gegevens voor zaaksystemen, volgens de principes van Common Ground. En een vernieuwing van de toolbox GIBIT, waarmee gemeenten met uniforme voorwaarden IT inkopen.

Een overzicht van alle in de GGU behaalde resultaten in 2020 leest u in de GGU-verantwoording: GGU voortgangsrapportage december 2020

Informatiebeveiligingsdienst

175

incidenten

175 incidenten met een hulp-, coördinatie- of ondersteuningsvraag van gemeenten komen er in 2020 binnen bij de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten, de IBD.


Gemeentelijk responsnetwerk

De IBD ondersteunt gemeenten bij het afhandelen van deze incidenten. Eenmaal wordt in 2020 de hulp van het gemeentelijk responsnetwerk ingeroepen. In december verlenen de IBD en experts van andere gemeenten ter plaatse assistentie in de gemeente Hof van Twente.

Collectieve voorziening

De IBD helpt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging. Door kennisdeling, advies, ondersteuning bij calamiteiten en als schakel met landelijke partijen en ketenpartners, zoals het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De IBD is een collectieve voorziening van alle Nederlandse gemeenten en actief sinds 2013.

Meer cijfers en resultaten vindt u in het IBD-jaaroverzicht 2020 op de website van de IBD

Coronadashboard

Realisatie schets

Wat zijn de economische gevolgen van corona in mijn gemeente? Hoe hoog zijn de besmettingscijfers? Gemeenten vinden actuele cijfers over de coronacrisis in het coronadashboard van Waarstaatjegemeente.

Waarstaatjegemeente

Datagedreven werken wordt voor gemeenten steeds belangrijker. Op de website Waarstaatjegemeente.nl vinden zij al jarenlang data over uiteenlopende domeinen, van gemeentelijke financiën tot mobiliteit. Hiermee kunnen ze zien wat er in hun eigen gemeente speelt en kunnen ze de cijfers uit hun gemeente vergelijken met die van andere gemeenten. Waarstaatjegemeente is in 2020 uitgebreid met een coronadashboard.

Korald Postuma, teamleider Waarstaatjegemeente, vertelt in dit jaarverslag hoe zijn team dit dashboard realiseerde. Lees zijn interview in de rubriek Mensenwerk

Weten - proberen - maken - beheren

VNG Realisatie geeft in 2020 een eerder ingezette organisatieontwikkeling een nieuwe impuls. Doel is om meer ontwikkelgericht te werken.

Ontwikkelcyclus

Expliciete besluitvorming over en betrokkenheid van de leden bij projecten en programma’s worden nog belangrijker. De organisatiestructuur wordt aangepast en geordend volgens de stappen in de ontwikkelcyclus van weten, proberen, maken en beheren. Er wordt strakker gestuurd op de overgang van projecten tussen deze fases.

Samen organiseren

Samen organiseren en Common Ground zijn en blijven een belangrijke rode draad in alles wat VNG Realisatie doet. Samen organiseren is de werkwijze. Het betekent dat wat VNG Realisatie uitvoert gebeurt in opdracht van alle gemeenten en dat gemeenten ook zelf actief bijdragen aan de uitvoering. Common Ground is de informatiekundige visie op een nieuwe informatievoorziening voor gemeenten en hun partners. Deze visie geeft richting aan alle projecten en programma’s die VNG Realisatie uitvoert.

Besparen door gezamenlijke inkoop

€50.000.000

besparing

Zoveel besparen gemeenten gemiddeld per jaar doordat zij gezamenlijk inkopen. In totaal gaat het om € 300 miljoen verdeeld over de 6 jaar looptijd van de verschillende contracten die na gezamenlijke inkoop zijn gesloten. Het gaat om contracten voor onder meer (mobiele) telecommunicatie en printers.

VNG Risicobeeer

VNG Risicobeheer ondersteunt gemeenten bij risicobeheer en scenariodenken. Het doel is de gemeentelijke organisatie zo in te richten dat de gewenste maatschappelijke resultaten worden gehaald.

Het Risico Platform Overheden

Fotoportret man

Risicomanagement is keuzes maken, dat raakt niet alleen de risicomanager maar de hele organisatie.

Niels den Das, lid Risico Platform Overheden

Professionele gemeenschap

VNG Risicobeheer faciliteert het Risico Platform Overheden. Dit is een professionele gemeenschap van gemeenten, hoger onderwijs en andere partners. Het doel is dat gemeenten van en met elkaar leren op de terreinen van risicobeheersing, volwassen verzekeringsmanagement en resilience (wendbare organisaties).

RPO Journaal

Het RPO organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten waar gemeenten hun aanpak presenteren en elkaar inspireren. Door corona gebeurde dat dit jaar niet fysiek, maar online in het RPO Journaal. RPO Journaal terugkijken.

Congres Publieke waarde in de knel, op zoek naar het juiste spoor

Lessen delen

Het eerste congres van het RPO stond in het teken van publieke waarde. Hoe kunnen gemeenten zo werken dat doelen worden bereikt en burgers waar krijgen voor hun geld? Een follow-up op het vermaarde onderzoek ‘Publieke waarde in de knel’ van de Rekenkamer Rotterdam. De lessen van het congres zijn samengevat in een filmpje.

Scenariodenken

Chris Ravensbergen

Chris Ravensbergen

Directeur Chris Ravensbergen van VNG-Risicobeheer schreef naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam een essay over de vraag of en hoe risicomanagement eraan kan bijdragen dat publieke waarde niet in de knel komt. U leest het essay in BNG magazine.

Coronascenario’s

Door corona hebben gemeenten te maken met meer risico’s en onzekerheden dan normaal. Beleidsafdelingen werkten veelal met scenario’s om kosten en risico’s in kaart te brengen. Via VNG Risicobeheer ontstond een levendige uitwisseling van coronascenario’s zodat niet elke gemeente de werkwijze opnieuw hoefde uit te vinden.

Onzekere tijden

In de praktijk kwam naar voren dat de methode van scenariodenken gemeenten helpt de koers te bepalen in onzekere tijden. VNG Risicobeheer zette daarom in samenwerking met Bureau De Ruijter een training scenariodenken op. De masterclasses/trainingen worden gehouden in 2021.

Veiligheidsregio’s overwegen dragen eigen risico

De verzekeringsmarkt verhardt. Het aantal verzekeraars neemt af, de premies stijgen en de dekkingen verminderen. Wat kunnen gemeenten en veiligheidsregio’s daar tegenoverstellen? De veiligheidsregio’s en VNG Risicobeheer gaan samenwerken om dit te onderzoeken.

Brandweer

Dekking van het risico op ongevallen is van belang voor  veiligheidsregio’s waarvan de brandweer onderdeel uitmaakt. De 25 veiligheidsregio’s zijn een project gestart om een oplossing te vinden voor de financiering van het ongevallenrisico en het inrichten van de verzekeringsfunctie. 

Fonds

In de veiligheidsregio’s is hiervoor vaak geen formatie of specifieke kennis beschikbaar. De veiligheidsregio’s werken in het project samen met VNG Risicobeheer. VNG Risicobeheer zet zijn netwerk en expertise in om met verzekeraars de mogelijkheden te onderzoeken voor het afdekken van het ongevallenrisico. Ook biedt VNG Risicobeheer ondersteuning bij plannen om te komen tot een samenwerkingsverband. Het doel is hiermee de onderlinge risico’s te financieren. Mogelijk kan ook een deel van de structurele schadelast gezamenlijk worden gedragen. De verwachting is verder dat samen inkopen van het verzekerbare deel een gunstig effect heeft op de premie. VNG Risicobeheer wil de opgedane kennis en ervaring inzetten voor gemeenten. Bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan over een gezamenlijke aanpak van risico’s.

VNG International

VNG International ondersteunt de leden van de VNG bij hun internationale samenwerking en versterkt het democratisch lokaal bestuur in ontwikkelingslanden en landen in transitie. De kwaliteit van het lokaal bestuur heeft veel impact op het leven van burgers. VNG International voert veel internationale projecten en programma’s uit en zet daarbij ook de kennis in van  bestuurders en ambtenaren van gemeenten in Nederland.

VNG International in 2020

Bouwen aan een betere toekomst voor mensen in de wereld door bij te dragen aan sterker democratisch lokaal bestuur is de missie van de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG: VNG International. De Covid-19 pandemie maakte het internationale werk buitengewoon moeilijk in het afgelopen jaar. De onregelmatige lockdown maatregelen in vele landen en het nagenoeg stilvallen van internationaal reisverkeer, maakte het noodzakelijk vrijwel al het werk online te doen. Door het goede netwerk van lokale collega’s en partners in de landen waar VNG International werkt, konden vrijwel alle projecten in aangepaste vorm worden voortgezet. Zo konden de medewerkers ook in tijden van corona van steun zijn voor gemeenten en hun verenigingen in Afrika, Midden-Oosten, Oost-Europa en Balkan, Azië en Latijns-Amerika. 

Kerncijfers 

32

landen

32 landen waar VNG International werkt aan projecten ter versterking van democratisch lokaal bestuur 


€ 23.400.00

omzet in 2020 

51%

internationale financieringsbronnen

51% van de financiering komt van internationale opdrachtgevers zoals EU, Wereldbank en USAID (grootste financieringsbron blijft Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken met 43%) 


54

stafmedewerkers in Nederland 

130

stafmedewerkers in buitenland 

100

Global Goals Gemeenten 

Lokale democratie versterken 

Peter Knip

Lokale democratie is niet de mening van de helft van de bevolking +1, maar luisteren naar inwoners, afwegen van belangen, keuzes maken, diensten leveren, beschermen van minderheden en zorgen dat niemand alleen achterblijft

Peter Knip, directeur VNG International

Expertise VNG International 

 • Ontwikkelen goed bestuur 
 • Burgers betrekken bij bestuur & besluiten 
 • Werken aan duurzame en veerkrachtige steden en gemeenschappen 
 • Het verbeteren van de toegang tot basale voorzieningen 
 • Omgaan met conflicten, kwetsbare groepen en migratie 
 • Lokale economische ontwikkeling en verbetering gemeentelijke financiën  

Voorbeelden

30

landen over de hele wereld

In ruim 30 landen over de hele wereld werkt VNG International in projecten en programma’s om het democratisch lokaal bestuur te versterken. Wat zijn het voor projecten? Hoe verbetert dit het leven van mensen? Bekijk de voorbeelden op de website van VNG International

Global Goals 

Op 21 januari wordt De Willemshof, het gebouw van de VNG door voorzitter Jan van Zanen van de VNG ludiek omgedoopt tot Global Goal 11 Huis. Het elfde Global Goal gaat om inclusieve, veilige, inclusieve, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen. 

Onderscheiding Arab Spring Alliance

De dochterorganisatie van VNG International (CILG), gevestigd in Tunis, krijgt op 17 december de internationale Award voor Mensenrechten 2020 van Arab Spring Alliance. ‘Het is een erkenning voor ons werk en dat we in het veld het verschil maken. Een reden om trots te zijn,’ zegt projectleider Neila Akrimi. 

Internationale samenwerking in tijden van corona 

Corona heeft grote impact op landen waar VNG International werkt. VNG International past lopende projecten aan. Bijvoorbeeld door meer budget toe te kennen aan ICT/software en verbindingen om in de lokale kantoren digitaal te kunnen werken. 

Helpdesk

Onmiddellijk na het uitbreken van de coronapandemie krijgt VNG International te maken met vragen van partners uit alle landen waar projecten zijn. Een helpdesk wordt opgezet met daarachter een pool van (oud-) bestuurders en ambtenaren die klaarstaan om met vragen aan de slag te gaan. Projectmanager Jessie Post: ‘Voor gemeenten in Nederland is de pandemie ook nieuw. Er valt veel te leren uit het buitenland. In oktober brengt VNG International buitenlandse COVID-aanpakken in de VNG bestuurlijke klankbordgroep COVID-19, onder meer over psychosociale hulp aan de kwetsbaren in de crisis. De buitenlandse voorbeelden dragen bij aan denken over hoe Nederlandse gemeenten weerbaarder en meer toekomstbestendig worden.’  

Crisismanagement 

‘Via de nieuwe helpdesk CriT (Crisis & Transition support) vinden internationale uitwisselingen over COVID-19 en crisismanagement plaats, met name over vraagstukken waar hier meer ervaring mee is, zoals het samenwerken in veiligheidsregio’s en communicatie met burgers,’ zegt Post. Deze CriT-uitwisselingen voorzien in een concrete behoefte in partnerlanden en Nederlandse ambtenaren en bestuurders vinden de uitwisseling ook inspirerend.’  

 

Verbeteren dienstverlening in Ethiopië 

223

gemeenten in Ethiopië

223 gemeenten in Ethiopië waar VNG International ondersteuning biedt aan de dialoog tussen burgers en overheid over basisdienstverlening. Dit doet ze door subsidies te verstrekken aan organisaties van het maatschappelijk middenveld (NGO’s), die dat proces faciliteren.  


Vertrouwen burgers in overheid 

Het project is hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van het vertrouwen tussen burgers en overheid, vertelt Rolf Swart van het managementteam van VNG International. Dit gebeurt door burgers bewust te maken van wat ze kunnen verlangen van de overheid en lokale overheden te ondersteunen bij de verantwoording aan de burgers. VNG International beheert een fonds van de Wereldbank met daarin € 20 miljoen, bedoeld voor lokale ontwikkeling. De NGO’s die daarop inschrijven worden door VNG International gescreend en getraind. ‘Dit past in het nog broze democratiseringsproces in Ethiopië, een land waarin tot zeer recent bijna alles van bovenaf werd beslist.’ De Wereldbank heeft het project als best practice opgenomen in het rapport Enhancing Governments Effectiveness en Transparency over de strijd tegen corruptie. Swart is trots op de vermelding. ‘Het is een belangrijke erkenning voor de resultaten die we hebben behaald.’